VÄLKOMMEN TILL ÅRETS MÖTESPLATS FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKOLAN!

Hur kommer morgondagens utbildning och lärande att se ut? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedel och därmed utbildningen? Vilka krav ställer framtidens skola på dig som pedagog?

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning ändrats. Hur ska du kunna möta dessa förändringar på bästa sätt?

Under två inspirerande dagar får du chansen att lyssna till ledande experter inom branschen och ta del av framstående praktikfall från verkligheten. Du får ta del av konkreta klassrumstips och möjlighet att nätverka med kollegor från stora delar utav Sverige.

 

Missa inte dessa dagar som rustar dig för framtidens digitala skola och morgondagens elever!

NÅGRA AV KONFERENSENS HÖJDPUNKTER

Lyssna till den senaste forskningen om framtidens digitala klassrum

Klassrumsnära tips på hur du kan använda olika digitala verktyg för att höja elevaktiviteten

Pedagogiskt ledarskap – så skapar du förutsättningar och engagemang hos dina medarbetare

Få förutsättningar för att effektivt ta hand om konflikter i korridoren och klassrummet

HITTA HIT

UTSTÄLLARE

I SAMARBETE MED