VÄLKOMMEN TILL ÅRETS MÖTESPLATS FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKOLAN!

Hur kommer morgondagens utbildning och lärande att se ut? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedel och därmed utbildningen? Vilka krav ställer framtidens skola på dig som pedagog?

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning ändrats. Hur ska du kunna möta dessa förändringar på bästa sätt?

Under två inspirerande dagar får du chansen att lyssna till ledande experter inom branschen och ta del av framstående praktikfall från verkligheten. Du får ta del av konkreta klassrumstips och möjlighet att nätverka med kollegor från stora delar utav Sverige.

 

Missa inte dessa dagar som rustar dig för framtidens digitala skola och morgondagens elever!

NÅGRA AV KONFERENSENS HÖJDPUNKTER

Ta del av konkreta tips för hur du implementerar programmering i undervisningen

Inspireras av hur du kan skapa en lustfylld undervisning med digitala hjälpmedel

Källkritik och informationssökning i alla åldrar – konkreta verktyg och metoder

 

 

HITTA HIT

UTSTÄLLARE

I SAMARBETE MED