Vad säger aktuell forskning om framtidens skola? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedlen och därmed utbildningen? Vilka krav ställer framtidens skola på dig som lärare/pedagog?

Under konferensen Framtidens skola tar vi oss an dessa utmanande frågeställningar och konkretiserar ner till klassrumsnivå och arbetssätt som du som lärare kan implementera i din undervisning redan idag. Konferensen lägger fokus på inkludering – att se, synliggöra och tillgodose varje elev utifrån individens unika behov. Experter och pedagoger delar med sig av sina erfarenheter och bästa tips för att på enkla sätt skapa en skola anpassad för ALLA elever oavsett bakgrund, diagnoser och etnicitet. Nu lägger vi grunden för framtidens skola!

 

I SAMARBETE MED

I SAMARBETE MED

DÄRFÖR SKA DU GÅ PÅ KONFERENSEN

Lyssna till den senaste forskningen kring framtidens skola och hur du kan möta den kommande utveckling

Ta del av konkreta klassrumstips på hur du använder enkla och lättillgängliga digitala verktyg i din undervisning

Kollegialt lärande – nätverka och diskutera dagliga utmaningar med kollegor från andra kommuner och skolor

 

23 TALARE – 3 PARALLELLA SPÅR – 2 WORKSHOPS

23 TALARE

Skola 2031 – färsk framtidsstudie av skolan
Göran Krafft – Kairos Future

Hur kan vi tillsammans skapa en bättre skola för ALLA?
Per Kornhall – Mälardalens högskola

IT-strategisk kompetens som möter behoven i framtidens skola
Johanna Karlén – SKL

INTERAKTIV TIMME 

Digitala resurser som höjer elevaktiviteten i klassrummet!
Patricia Diaz

2  WORKSHOPS

Programmering för pedagoger  – konkreta klassrumstips!
Annelie Medoc

Ett ledarskap för mångfald & integration
Stefan Hertz

KLICKA HÄR för att se hela programmet

MISSA INTE

Passa på att mingla med deltagare och talare från hela landet. Vad tar du med dig tillbaka till din skola?

UTSTÄLLARE

VÅRA TALARE

HITTA HIT